Om Projektet

tree

Det finns i Alingsås

Ett projekt som syftar till att samla Alingsås fantastiska utbud av handel, restauranger, caféer, aktiviteter, evenemang och erbjudanden på ett och samma ställe.

Den 23 mars 2020 tog Alingsås HK:s ordförande Richard Fredriksson ett viktigt initiativ med anledning av den kris som även drabbade närings- och förenings-livet i Alingsås. Mindre klirr i kassan, färre kunder i butiker och restauranger samt mängder av inställda evenemang och föreningsaktiviteter.

Ett 30-tal näringsidkare, föreningsmänniskor, kommunala tjänstepersoner och politiker hörsammade uppropet. Ett gäng goda idéer och förslag på vad som kunde göras lyftes fram på mötet, som även uppmärksammades av Alingsås Tidning (2020-03-26). Kort därefter bildades en styrgrupp bestående av ett antal intresseorganisationer som på ett bra sätt representerar stora delar av Alingsås samlade utbud:
Alingsås handel, Företagarna Alingsås, Fastighetsägarna, Teknikföretagarna, Bjärke företagarförening, Stiftelsen Eken och Alingsås kommun (i en adjungerad roll), allt under Richard Fredriksson ledning som representant för föreningslivet.

Stiftelsen Eken (som driver Estrad) ställde motsvarande en heltidstjänst till förfogande för att arbeta med de aktiviteter som styrgruppen beslutar att genomföra och söka finansiering för. Det innebär att Estrads Evenemang & produktions-team (Mats Byström, Anna Forsberg och Joakim Gustafsson) fungerar som projektets och Det finns i Alingsås ”doer”-grupp.

Det första initiativet som styrgruppen beslutat om, som Sparbanksstiftelsen finansierat, är detta gemensamma digitalt skyltfönster för Alingsås kommersiella utbud och aktiviteter. Denna ska fungera som ett komplement till kommunens turistsida. Här kommer invånare och besökare kunna ta del av Alingsås shopping, restauranger, caféer, evenemang och erbjudanden. Och tanken är att inte detta bara ska leva under pågående situation utan blir kvar som ett värdefullt verktyg att odla Alingsås attraktionskraft för de som besöker, bor och verkar i Alingsås!

Projektets uppdrag

1. Att på kort sikt mildra de ekonomiska effekterna av Coronakrisen.
2. Att på lång sikt kunna nyttja och bygga vidare på det strukturkapital som byggs upp.

Det Finns i Alingsås är näringslivets, föreningslivets och kommunens gemensamma projektinitiativ som syftar till att formera en gemensam samverkansplattform.
Denna plattform ska användas för att marknadsföra och lyfta fram Alingsås kommersiella och intäktsbringande utbud och aktiviteter.
Plattformen ska fungera både på kort sikt, under nuvarande Coronakris, men också för att bygga en hållbar formaliserad samverkansmodell för framtiden – till nytta för företag, föreningar, besökare och invånare i Alingsås.