Hallå där… Susanne Olofsson från Stiftelsen Eken

Publicerad den 27 juli 2020

Susanne Olofsson är till vardags verksamhetsansvarig för Stiftelsen Eken som bland annat drivet Estrad Alingsås. Hon är en av medlemmarna i styrgruppen för Det finns i Alingsås.

Hallå där Susanne Olofsson…

1. Du har egenskap av ansvarig för Estrad och Stiftelsen Eken ställt ditt projektteam på Estrad till projektet Det finns i Alingsås förfogande. Varför har du gjort det?
Ekens roll är att stötta och utveckla näringslivet, därför känns det självklart att vi skall vara med och stötta detta initiativ. Både Eken och Estrad har dessutom resurser som behövs. Lite pengar, lokaler och kunnig personal.

2. Varför är samverkansplattformen Det finns i Alingsås och det gemensamma digitala skyltfönstret viktigt?
Det finns i dag ingen samlad kommersiell plattform för marknadsföring information och kampanjer m.m. Dessutom ser jag en stor potential i att vi med samlade resurser kan hjälpa exempelvis handeln att bli mer digital.

3. Vad är din vision med Det finns i Alingsås-samarbetet om du blickar lite framåt?
Min vision är att detta är starten på något nytt och i gemenskap d.v.s. handeln, restauranger, kaféer, evenemang, föreningar och småföretag, inte minst inom evenemang och besöksnäring, samlas i samma ”nya föreningen”.

4. På vilket sätt tror du näringslivet och föreningslivet i Alingsås kan dra nytta av Det finns i Alingsås-initiativet?
På ”Det finns i Alingsås” webbsida kan samtliga som verkar inom Alingsås kommuns gränser få finnas med.

5. Hur ser det ut för din/er verksamhet just nu med tanke på omständigheterna och hur ser det ut framåt?
Tyvärr vet ingen ännu riktigt var vi landar och under vilka villkor vi kommer att få arbeta. Just nu måste vi ta hand om det som är nu och om vi kan ska skall vi passa på att göra sådant som är både lättare och bättre att göra när ingen operativ verksamhet pågår. Viktigt är också att vi ser till att agera hållbart både miljömässigt, socialt och ekonomiskt för att överleva långsiktigt!

6. Hur firar du sommaren?
Jag firar sommaren i Sverige och på de platser som är hemma för mig, Orust, Dalarna och kanske lite Göteborg.

tree