Hallå där… Christer Andersson från Femti5

Publicerad den 27 juli 2020

Christer Andersson driver reklambyrån Femti5 och har haft ett finger med i spelet om hur Det finns i Alingsås ser ut.

Hallå där Christer Andersson…

1. Du och din reklambyrå Femti5 ligger bakom Det finns i Alingsås logotyp. Hur gick tankarna när du kreerade den?
– Jag ville att logotypen/symbolen för konceptet ”Det finns i Alingsås” skulle ha en visuellt stark och naturlig koppling till Alingsås nya platsvarumärke/logotyp. Allt för att dra åt samma håll och bidra till ett starkare Alingsåsvarumärke. Min tanke och förhoppning är att det nya platsvarumärket som kommunen tagit fram agerar som den bärande avsändaren i all kommunikation och att ”Det finns i Alingsås” blir det långsiktiga kommunikationskonceptet som bevis för och tydliggör innehållet. Alltså alla goda saker som kan kopplas till Alingsås på riktigt.
Logotypen/symbolen för ”Det finns i Alingsås” drar kraft från i:et i platsvarumärket. Bokstaven ”i” är sedan länge laddat med tydliga informationsvärderingar, d.v.s. att man i nästan alla länder och kulturer använder just i:et som en symbol för ”Information” i alla dess former. Därför passar det så bra som symbol för allt det goda och härliga som händer och finns i Alingsås. De lite snirkliga grafiska träsnideri-elementen binder sen ihop kommunikationskonceptets symbol med platsvarumärket.

2. Varför är samverkansplattformen Det finns i Alingsås och det gemensamma digitala skyltfönstret viktigt?
– Tänk så här. Man får inte ett starkt varumärke. Man måste jobba för det. Och ska vi få ett starkt Alingsås-varumärke är det oerhört viktigt att vi kommunicerar vad vi kan erbjuda med en gemensam röst. Alla måste stå bakom det och alla måste kunna använda sig av styrkan i konceptet. Om vi är trästaden ena dagen och fikastaden den andra och något annat den tredje o.s.v. ja då kommer det aldrig att ske. I kommunikationskonceptet ”Det finns i Alingsås” finns förutsättningen att alla verksamheter och inriktningar kan kommunicera sina erbjudanden, såväl näringsliv som samtliga kommunala verksamheter. Om inte alla kan dra nytta av och kommunicera sin verksamhet och erbjudanden under samma koncept, då är helt enkelt kommunikationskonceptet för snävt. Med ”Det finns i Alingsås” konceptet har vi en bred plattform som ger möjligheten för alla delar i vår stad att kommunicera och därmed samverka för att bidra till ett starkt Alingsåsvarumärke.

3. Vad är din vision med Det finns i Alingsås-samarbetet om du blickar lite framåt?
– Vi måste vara väldigt medvetna om, att bara för att vi tagit fram en symbol så kommer saker och ting inte att hända. Det finns ett engelskt talesätt som jag lägger till grund för min verksamhet och i stora drag hur jag lever mitt liv och det lyder: Don´t tell me you´re funny. Make me laugh”. Dvs. det räcker inte med att prata om det, vi måste också göra det vi säger vi ska göra. Min vision eller förhoppning med ”Det finns i Alingsås” är att näringsliv, kommun och politiker börjar jobba med innebörden av konceptet och använda det som ett verktyg till att göra den här staden så bra som den faktiskt kan vara. Men, och det här är det viktigaste. Det finns två sidor till ”Det finns i Alingsås” konceptet, den första och mest självklara är givetvis att vi kan kommunicera allt det som är bra med Alingsås, varför det är bra att bo här, varför man ska komma hit och handla etc. Men den viktigaste delen i konceptet är inte vad vi har, utan vad vi inte har?. För om vi ska kunna utveckla vår stad så behöver vi just det, utveckling. Och det innebär att vi alla har ansvaret och ska ställa oss frågan: Vad är det vi inte har i Alingsås? Och hur kan vi få till det?. Har vi inte Sveriges bästa handel, eller barnomsorg, eller äldrevård kan vi ju inte kommunicera det trovärdigt. Men om vi anammar konceptet och sätter tydliga mål med vad vi ska åstadkomma, då har vi ett starkt verktyg för utveckling. Så, i korthet vill jag att alla vi som bor och jobbar här ska bli goda ambassadörer för vår stad. Vi ska med trovärdighet kunna säga ”Det finns i Alingsås” när vi träffar nya vänner på semestern eller nya kollegor på konferensen. Tillsammans blir vi ett starkt Alingsås. Svårare än så är det inte!

4. På vilket sätt kan näringslivet i Alingsås dra nytta av Det finns i Alingsås-initiativet?
– Om du ser på ovanstående resonemang så är det genom att ställa sig frågan – Vad är det jag inte har som skulle göra min verksamhet mer attraktiv och trovärdig? Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med ”Vara/pris” argument, det finns andra verksamheter och kanaler som gör det jobbet så mycket bättre. Vi måste tänka om. Vi måste först och främst se till så att Alingsås som stad blir ett attraktivt mål att åka till. Det ansvaret ligger hos oss alla. Jag menar, du åker inte till New York för att köpa den där jackan som du såg en annons för, utan du åker dit för att få upplevelsen av att vara där, mitt i smeten. Och när du väl är där, då öppnar du plånboken. Vi måste helt enkelt bara göra vår stad intressant så att folk flyttar hit eller åker hit. Och det måste vara baserat på upplevelser och förväntningar. Det tror jag är förutsättningen för att det ska bli bättre. Så, sluta gnälla på vad andra inte gör. Gör det själv, det är ditt ansvar lika mycket som någon annans.

5. Hur ser det ut för din verksamhet just nu med tanke på omständigheterna och hur ser det ut framåt?
– Det vore fel att säga att vi inte också känner av Corona. Det har påverkat alla på olika sätt. Vi har att göra och vi kämpar på. Sedan drygt ett år tillbaka har vi aktivt jobbat med att utveckla vårt foto- och filmerbjudande och det har inneburit att vi blivit bredare och skapat en större plattform att jobba från. Foto- och filmerbjudandet har ökat i omfattning och fortsätter att öka vilket är skönt såklart. Sen kommer det alltid finnas behov av kommunikation och varumärkesutveckling så den delen ser vi kommer att återhämta sig och bli ännu starkare framöver.

6. Hur firar du sommaren?
– Sommaren firas med familjen på lite olika sätt.

tree