Hallå där… Susann Haggren från Fastighetsägarna

Publicerad den 24 juli 2020

Susann Haggren är en av medlemmarna i styrgruppen för projektet Det finns i Alingsås. Till vardags jobbar hon med näringslivspolitik i Göteborgs kranskommuner på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Hallå där Susann Haggren…

1. Varför är samverkansplattformen Det Finns i Alingsås och det gemensamma digitala skyltfönstret viktigt ur fastighetsägarnas perspektiv?
– Alingsås lokala fastighetsägare värnar om en levande stadskärna med ett varierat och uppskattat utbud. De är måna om att hyresgäster mår bra och kan utveckla sin verksamhet. Att synas i digitala kanaler har blivit en hygienfaktor för att locka besökare och kunder till butiker, restauranger, kaféer. Genom ett samlat digitalt skyltfönstret får nu alla verksamheter i stadskärnan möjligt att synas och på det sättet öka sin försäljning. Det behövs verkligen efter en tuff vår!

2. Vad är din vision med Det Finns i Alingsås-samarbetet om du blickar lite framåt?
– Jag hoppas och tror att föreningar, företagarföreningar och kommunen nu har funnit varandra i ett samarbete där vi tillsammans både kan stärka varandras respektive aktiviteter och även hitta nya gemensamma aktiviteter som alla arbetar mot målet att stärka Alingsås attraktivitet. Det kan handla om events, kampanjer för ökad synlighet, insatser i den fysiska miljön, skapandet av mötesplatser etc.

3. På vilket sätt tror du näringslivet och föreningslivet i Alingsås kan dra nytta av Det Finns i Alingsås-initiativet?
– Att det breda näringslivet i Alingsås samarbetar med varandra och föreningslivet för att tillsammans lyfta Alingsås attraktivitet är helt fantastiskt. Låter vi samarbetet fördjupas kan vi hitta fantastiska aktiviteter som kan ge starkare föreningar, ett välmående utbud och en attraktivare kommun som gör det lättare för våra företag att attrahera personal. Mycket kan bra kan sättas in i denna positiva spiral.

4. Hur firar du sommaren?
Hemester i Alingsås med omnejd. Har planerat att visa upp allt vad Alingsås kan erbjuda för vänner och familj som kommer på besök. Skall också göra lite mindre resor i Sverige för att inspireras av alla fantastiska initiativ som har tagits i stadskärnor inför sommarens Hemestersatsningar.

tree