Hallå där… Peder Thiel från nätverket Teknikföretagen i Alingsås

Publicerad den 27 juli 2020

Peder Thiel representerar ett nätverk av teknikföretagare i Alingsås i projektet Det finns i Alingsås styrgrupp. Peder äger och driver företaget BEPE Elektronik.

Hallå där Peder Thiel…

1. Ni har ett nätverk som består av ett antal teknikföretag i Alingsås. Varför har ni valt att engagera er i Det finns i Alingsås-projektet?
Vi har som både privatpersoner och företag ett intresse av att det finns ett fungerande näringsliv i kommunen.

2. Vad är din vision med Det Finns i Alingsås-samarbetet om du blickar lite framåt?
Hoppas att det kan vara en inspiration för företag att se möjligheter och något som lyfter fram det lokala utbudet för både kommuninnevånare och besökare.

3. På vilket sätt tror du näringslivet och föreningslivet i Alingsås kan dra nytta av Det finns i Alingsås-initiativet?
Jag tror att det kan visa att tillsammans är vi starka och kan åstadkomma mycket. På sikt en framgång föder framgång effekt.

4. Hur ser det ut för din/er verksamhet just nu med tanke på omständigheterna och hur ser det ut framåt?
Vi har klarat oss bättre än befarat och hoppas att det håller i sig resten av året.

5. Hur firar du sommaren?
Det blir en kombination av semester på hemmaplan och i Varberg.

tree