Hallå där… Christoffer Zevin från Alingsås kommun

Publicerad den 23 juli 2020

Det finns i Alingsås styrgrupp består av representanter från ett antal intresseföreningar och organisationer som på ett bra sätt täcker in Alingsås näringsliv, föreningsliv och kommunen.

Christoffer Zevin ingår i styrgruppen för Det finns i Alingsås i en adjungerad roll och representerar Alingsås kommun. Till vardags är Christoffer företagslots vid kommunens näringslivsenhet.

1. Du arbetar på Alingsås kommuns näringslivsenhet och har en adjungerade roll i det här samverkansprojektet. Varför är samverkansplattformen Det finns i Alingsås och det gemensamma digitala skyltfönstret viktigt ur ett kommunalt perspektiv?
– Här kan vi som kommun tillsammans med medborgarna, näringsliv och föreningsliv skapa, lyfta och fylla vårt gemensamma varumärke. Vi kan lyfta blickarna mot en gemensam kartbild, utan att den kommersiella och demokratiska världen krockar med varandra. Vi får möjlighet att visa upp kommunens rika företagande och breda föreningsliv där vi i ett gemensamt fönster pusslar ihop framtidens stad och landsbygd. Målet är att skapa en attraktionskraft och ett fint resultat på sista raden som gynnar både lokala och regionala affärer.

2. Vad är din vision med Det finns i Alingsås-samarbetet om du blickar lite framåt?
– För en kommun är det viktigt att ha fokus på medborgarna medan näringslivet har sitt största fokus på marknaden. Den här samverkansformen blir en gemensam plats där vi kan växa in i framtiden tillsammans. Mitt uppdrag på näringslivsenheten är att skapa rätt förutsättningar för näringslivet, det ska vara lätt att driva företag och genom detta ska det skapas attraktiva och nya arbetstillfällen inom hela Alingsås kommun. Det är någon som gynnar både medborgarna och marknaden.

3. På vilket sätt tror du att Alingsås samlade näringslivet kan dra nytta av Det finns i Alingsås-initiativet?
Alingsås position som handelsplats och stad går långt tillbaka i tiden. Men i takt med omvärldens förändringar och nya konsumtionsmönster förändras också handelns karaktär. Den senaste tiden har helt klart ställt oss alla inför stora utmaningar och det handlar mycket om att ställa om och inte ställa in, för att ta ett lånat citat. Den här samverkansformen tror jag gynnar alla aktörer på både på lång och kort sikt. Att stå enade är alltid en fördel, inte minst i dessa omtumlande tider.

4. Hur ser det ut för din/er verksamhet just nu med tanke på omständigheterna och hur ser det ut framåt?
– Vårt grunduppdrag att stötta näringslivet är detsamma som tidigare och vi ska finnas för allas olika vardag och framgång. Förändringarna handlar istället om hur vi kan anpassa oss till den nya situationen, delvis genom att handelsplats blir mötesplats.

5. Hur firar du sommaren?
Min sommar blir enligt de nya riktlinjerna med en del vistelse på sommarstället på västkusten tillsammans med vänner och närmsta familjen. Det blir också ett par avstickare till Sveriges pärlor Koster och Skånes vackra Österlen – men alltid med rätt avstånd.

tree